Solaklar sağlaklara göre daha az mı yaşıyor? 9 yıl daha kısa yaşıyor denilmişti

Solaklıkla yaşam süresi arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir dizi araştırma, solakların sağlaklara kıyasla daha kısa bir yaşam sürdüğünü iddia etmişti.

1980’lerde yapılan bazı araştırmalar, solakların daha kısa yaşadığını ortaya koymuştu. Ancak, 1991’de Diane Halpern ve Stanley Coren tarafından yapılan bir çalışma, solakların sağ elini kullananlara göre yaklaşık 9 yıl daha kısa yaşadığını ileri sürmüştü. Ancak bu araştırma, çok ciddi eleştirilere maruz kaldı.

BU ARAŞTIRMA NEDEN ELEŞTİRİLDİ?

Söz konusu araştırma, yaşlı bireylere yapılan anketler aracılığıyla veri toplamıştı. Bu da daha yaşlı bireylerde solaklığın pek yaygın olmadığından dolayı, sağ elini kullanan bireylerin anketlerde daha fazla temsil edilmesine neden oldu. Bu durum, örneklemin rastgele seçilmediği ve sonuçların etkilendiği iddiasına yol açtı.

SOLAKLIK İLE YAŞAM SÜRESİ ARASINDA ANLAMLI BİR İLİŞKİ BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Daha sonraki araştırmalar, Halpern ve Coren’in bulgularını desteklemedi. Daha geniş örneklem gruplarıyla yapılan çalışmalar, solaklık ile yaşam süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığını gösterdi.

Solaklık, genetik ve çevresel faktörlerin birleşimiyle belirlenen bir özelliktir. Ancak, bu özelliğin yaşam süresi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğuna dair sağlam kanıtlar bulunmamaktadır.

ARAŞTIRMADA METODOLOJİK HATALAR VARDI

Bilimsel literatür gözden geçirildiğinde, solaklığın yaşam süresi üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı aktarıldı. Dolayısıyla, eski araştırmaların metodolojik hatalarından kaynaklanan yanlış sonuçlara ulaştığı kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir